Utbedringer av banen – 26. Juni – 5. Juli 2019

Oppgavene som skulle gjøres denne gangen for utbedringen gikk på å tilføre 10 m2 med jord som skulle legges utover de steder det trengtes på banen samt heve fundamentet på skivestativet ved skive 19/20. Wall-E skulle også bli medlem hos oss og holde R2-D2 med selskap. I forbindelse med utbedringen fikk vi lånt en bobcat fra Anleggsgruppen AS vederlagsfritt og vi takker så mye for den gesten.

Vi har holdt på som sagt fra 26. Juni til i går den 5. Juli med avbrekk fredag til søndag med utbedringene. Dette for å la folk få litt fri samt at dem som skulle skyte fikk gjøre dette. All jorden ble lagt utover der det trengtes på banen og gjort de tiltak som måtte gjøres så «Wall-E» kan få jobbe uhindret. Med han som ett tilskudd sammen med R2-D2 (støvsugern) som er på standplass burde vi klare å holde orden ?

Wall-E

3. Juli kom Wall-E til oss og Park & Kombimaskiner AS installerte det som trengtes så han kan få jobbet hos oss. Han skal ha ett langt liv hos oss så ikke vær ufinn mot han.

Ved kontrollmåling av skivestativet som er for 16 – 20 var det høydeforskjell på 6,5 cm mellom skive 16 og 20 så her måtte det gjøres noe. Fundamentet ved skive 19/20 på 25 metern som hadde sunket over tid måtte justeres. Det ble  løftet opp og justert til riktig høyde så alt er i vater igjen ? Dette var ikke en lett jobb da det er snakk om en betong/mur kloss på godt og vel 170 kg som skulle flyttes/justers på som også måtte komme tilbake i eksakt posisjon etterpå.

De som har hjulpet til er Asbjørn Nikolaisen, Bjørn E. Helgerud, Dag Kristiansen, Heikki A. Toivonen, Jim R. Jenssen, Johnny A. Ahmed samt undertegnede. Noen av disse har bidratt mye med dette samt vært med på treningene i tillegg for nybegynner kursene som har gått uhindret. Det har gått utrolig mange timer og vi er oppe i ca. 55 timer. Var ellers desverre ingen flere medlemmer som hjalp til selv om det ble informert.

Bilder nedenfor er fra dugnaden:

Comments are closed.