Søknad om skytterstipend 2019

Buskerud Skytterkrets forsetter suksessen fra årene før, og inviterer også i år utøvere til å søke om skytterstipend. Kretsen har satt av 50.000,- for dette formålet som det kan søkes på.

All nødvendig info er vedlagt.

Søknadsfristen har vært 31/5, men grunnet arbeid med NM vil vi i år sette søknadsfristen til 31/7 med utbetalinger i august

Søknader sendes med relevant dokumentasjon: buskerudskytterkrets@gmail.com

Eventuelle spørsmål kan rettes til Tom Cato Karlsen på telefon 91601544 eller tocak@online.no

Vi ser frem til å motta mange gode søknader fra dere 🙂

Med vennlig hilsen
Buskerud Skytterkrets.

Tom Cato Karlsen
Leder

Comments are closed.