Endring av luftstevne søndag 14.10.2018

Hver oppmerksom på at stevne førstkommende søndag som egentlig skulle vært 2x sprint er gjort om til 3A og 3D stevne. Vi skyter først ordinært 3A stevne, så 3D luftsprint. Blir det mange som kommer så kjører vi ny runde 3A + 3D etterpå. Maks 2 runder med hver.

Kl.1200 – 3A ordinær (lag 1)
Kl.1400 – 3D luftsprint (lag 1)
Kl.1430 – 3A ordinær (lag 2)
Kl.1600 – 3D luftsprint (lag 2)

Anbefaler forhåndspåmelding til luftoppmann@aronsk.no

Leave a Comment