Minneord – Jan Wiik

Jan Wiik blei medlem av Aron skytterklubb, Drammen i 2011. Det blei raskt klart at Jan ikke bare hadde evnen til å bli en bra skytter, han viste seg også som en sosial og omgjengelig kar som fikk mange venner i miljøet og opparbeida seg tillit og respekt i klubben.

Han kom derfor raskt med i administrativt arbeid, først som varamann til styret. I 2013 gikk klubbens mangeårige sekretær av, og Jan tok på seg dette vervet som han skjøttet på en utmerket måte i to perioder.

Da klubben måtte finne en ny leder i 2017, svarte Jan også ja til denne oppgava. Han blei gjenvalgt ved akklamasjon i 2018 og var i gang med sin 2. periode som leder da han brått gikk bort.

Det er ingen lett jobb å være leder i en skytterklubb. Skyttere er typiske individualister som alle har sin mening om alt fra hvordan en klubb skal drives til om vi skal ha stevner på onsdager eller torsdager.

På sin rolige og fine måte greide Jan å roe ned gemytter og skape godt samarbeid i klubben. Han var en tydelig lederskikkelse, men også en leder som kunne delegere oppgaver og som stolte på sine medarbeidere.

Det vil bli et stort tomrom som skal fylles etter Jan i Aron skytterklubb. Ikke bare som leder, men først og fremst som venn og medmenneske.

Styret i Aron skytterklubb, Drammen på vegne av klubbens medlemmer lyser fred over Jan Wiiks minne.

Leave a Comment