Luftstevne i Drammenshallen – 11.09 2017

Luftstevne i Drammenshallen som tidligere er annonsert mandag 11.09.2017 er flyttet til onsdag 13.09.2017. Dette på grunn av en kollisjon med et noe mer kjent arrangement samme dag: Stortingsvalget

Tor M. Kristiansen
Luftoppmann

Leave a Comment