Luftbanen åpen etter oppusing – 4 Januar 2016

Luftpistol

Drammenshallen er nå åpen etter første del av oppusning er ferdig men det er kun 5 skiver som er operative som kan brukes. Dette blir utvidet fortløpende da banen på handikappen satt opp igjen med benk og skiver etc.